GDPR

15 november 2017

De afgelopen maanden vloeide er al heel wat inkt over de nieuwe Europese privacywet GDPR, voluit General Data Protection Regulation. Hoe gaat Code d'Or met dit vraagstuk om?

GDPR

Omwenteling

De wet is al sinds mei 2016 van kracht, maar zal pas vanaf 25 mei 2018 worden toegepast. Die brugperiode moet bedrijven – zowel giganten, als de bakker om de hoek – tijd geven om de nodige maatregelen te nemen, want met GDPR draait Europa de schroeven van de vorige privacywetgeving veel strakker aan. Wat GDPR precies inhoudt, lees je hier.

Bedrijven zullen bewuster moeten omgaan met de verwerking van privacygevoelige informatie en burgers krijgen meer recht op transparantie over hun eigen gegevens. Welke persoonsgegevens worden verzameld? Hoe worden ze verwerkt? Met wie worden ze gedeeld? En waarom gebeurt dat?

Het zal inspanningen vragen om daar als bedrijf binnenkort heel concreet op te kunnen antwoorden. Hoe je dit precies moet aanpakken, is momenteel nog niet helemaal duidelijk, maar een aanzet kan je lezen in dit stappenplan.

Bij Code d'Or

Bij Code d’Or blijven we niet bij de pakken zitten. We hebben de koppen al meermaals bij elkaar gestoken en zijn volop bezig met het in kaart brengen van onze eigen dataverwerking. Dat is een ingewikkelde puzzel die elk bedrijf op een andere manier zal moeten leggen.

Met de inzichten en antwoorden die wij bij onze zoektocht vinden, proberen we onze klanten alvast op weg te helpen. Dit zullen we individueel en op maat van de klant in kwestie bekijken, want volgens GDPR bestaat er geen one-fits-all formule.

GDPR

We staan klaar om onze (toekomstige) klanten te helpen bij een vlotte overgang.

Concreet

We kiezen bewust om geen pioniersrol aan te nemen in het aanbieden van oplossingen voor het GDPR-vraagstuk omdat het niet onze core business is.

Wèl staan we klaar om onze (toekomstige) klanten te helpen bij een vlotte overgang naar ‘privacy 2.0’ op het internet. Alle bestaande klanten mogen tegen begin december hierover een mail met meer details verwachten.

Heb je vragen over GDPR? Neem gerust rechtstreeks contact op met ons.

Samenwerken?

Heb je een project dat je graag wilt bespreken of talent dat we zeker in huis moeten halen? We ontmoeten je graag.
Contacteer ons