Het instituut voor Tropische Geneeskunde gaat voluit voor een duidelijke website

Instituut voor Tropische Geneeskunde

Het instituut voor Tropische Geneeskunde gaat voluit voor een duidelijke website

Briefing

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) is geen onbekende voor Code d'Or. Ook onze collega's van Onlyhumans hadden eerder al voor deze klant gewerkt toen de vraag kwam om een nieuwe ITG-website te ontwikkelen. De doelstelling? De activiteiten van het instituut duidelijker presenteren voor verschillende doelgroepen en komaf maken met de wildgroei aan pagina's en subsites waarin de vorige versie van de site verzand was.

Wat deden we?

Indeling in drie luiken

Voor een kritische blik op de structuur van hun oude website was het ITG bij ons natuurlijk aan het juiste adres. Tijdens een grondig voortraject onderzochten we onder meer welke info allemaal beschikbaar was, wat we konden behouden en waar we beter doorverwezen naar andere sites.

Uiteindelijk kwamen we uit bij een structuur in drie delen, waaronder we alle data konden onderbrengen:

  • kliniek: de activiteiten van het ITG als gespecialiseerde polikliniek

  • onderzoek: de wetenschappelijke researchactiviteiten van het ITG in tropische geneeskunde en internationale gezondheidszorg

  • studeren: de waaier aan opleidingen die het ITG aanbiedt

CMS met duidelijke rolverdeling

Voor de ontwikkeling van de site kozen we voor Laravel als framework en voor Nova als bijbehorend CMS. Met de content builder Page Architect garandeerden we dan weer de nodige flexibiliteit voor de opbouw van de verschillende webpagina’s.

De copy schrijven en de data invoeren nam het ITG zelf voor zijn rekening. Maar om te vermijden dat de site opnieuw zou uitgroeien tot een labyrint aan webpagina’s, creëerden we een duidelijke Access Control List (ACL). Die beperkt de bevoegdheden van alle personen die de site kunnen aanpassen tot wat voor hun rol strikt noodzakelijk is.

Integratie van twee belangrijke databases

Naast teksten die ingevoerd worden via het CMS toont de nieuwe ITG-site ook gegevens die afkomstig zijn uit twee databases die we integreerden:

  • PURE: deze databank bevat de volledige organisatiestructuur van het ITG, compleet met de profielen van alle wetenschappers die er werken en hun publicaties.

  • ARCHIE: deze bibliotheek bevat alle opleidingen van het ITG. De datavelden zijn onder meer het niveau, de taal, de periode, de namen van de opleidingsverantwoordelijken, …

Al deze gegevens mapten we zorgvuldig, zodat ze getoond worden op de juiste plaatsen op de site.

Wordt vervolgd?

De nieuwe website voor het ITG werd gelanceerd op 9 januari 2023 en staat als een huis. Naast enkele noodzakelijke updates verwachten we de komende jaren dan ook geen grote aanpassingen aan deze site. Intussen zijn onze collega’s van Onlyhumans wel aan de slag gegaan om met content en campagnes de positie van het ITG als betrouwbaar instituut met een kwalitatieve dienstverlening verder te verstevigen.


Cases

Gerelateerde cases